- Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty > Programy własne


TERAPIA RĘKI

     Nasze ręce jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialne są w naszym ciele za wiele funkcji, m. in. za: przytulanie, popychanie, podnoszenie ciężarów, siłowanie się. Jednocześnie ręce potrafią wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy w zakresie: samoobsługi, rysowania, pisania, a nawet artykulacji i szeroko pojętej komunikacji.
        Jeżeli u dziecka pojawiają się dysfunkcje w obszarze motoryki małej rąk, wówczas zaleca się zastosowanie zajęć z zakresu terapii ręki. Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców.
     Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.
     Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

         Do innych celów terapii ręki zalicza się także:

 • poprawę umiejętności chwytu,

 • wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia,

 • wzmacnianie koncentracji,

 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • przekraczanie linii środka ciała.


         Schemat zajęć z terapii ręki:

 • Powitanie może przyjmować różne formy: podanie ręki, masaż dłoni oliwką, piosenka powitalna, wyliczanka, wierszyk, zabawa paluszkowa. Jest to ważna część zajęć, gdyż stwarza dziecku poczucie bezpieczeństwa, możliwość przewidywalności i daje dziecku sygnał, że rozpoczną się jakieś fajne zabawy.

 • Zabawy i ćwiczenia angażujące głównie obręcz barkową oraz stawy ramienne.

 • Ćwiczenia angażujące staw łokciowy.

 • Ćwiczenia ruchów precyzyjnych (zabawy usprawniające nadgarstek oraz ruchomość wszystkich stawów palców).

 • Relaksacja (słuchanie muzyki relaksacyjnej, trening autogenny).

 • Pożegnanie (w dowolnej formie).


        Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci:

 • o niskiej sprawności manualnej,

 • niechętnie podejmujących czynności manualne (np. malowanie, lepienie z plasteliny) oraz mających problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności, a także z koordynacją wzrokowo-ruchową,

 • mających znacznie obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej (obręczy barkowej, stawu łokciowego, w obrębie nadgarstka i stawów palców),

 • mających problem w zakresie samoobsługi,

 • z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwionych dotykowo,

 • słabowidzących (dłonie dla tych dzieci są zmysłem kompensującym uszkodzony analizator wzrokowy).


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego