RODO dla rodzica / opiekuna - Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

RODO dla rodzica / opiekuna

RODO

RODO dla rodzica / opiekuna

Klauzula informacyjna

Dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art.14 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO),informuję ,iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 19 w Elblągu
z siedzib
ą: 82-300 Elbląg ,ul. Ślusarska 8 reprezentowane przez Dyrektora mgr Katarzynę Sokolnicką.

2)      Inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Jankowska
, e-mail: katarzyna.jankowska.iod@elblag.eu

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a , ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola Nr 19 w Elblągu;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Przedszkolu Nr 19 w Elblągu;

6)      Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości;

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO);

9)      Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;


10)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. 6 niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.

Niniejsza klauzula została zamieszczona:

1)       Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

2)       Na stronie internetowej przedszkola

3)        Na stronie bip

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego