RODO dla rekrutacji - Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

RODO dla rekrutacji

RODO

RODO dla rekrutacji

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci

do przedszkolaAdministratorem podanych danych osobowych jest:  Przedszkole Nr 19 w Elblągu,
Elbląg, ul. Ślusarska 8

Przedstawiciel Administratora Danych:  dyrektor Katarzyna Sokolnicka, telefon 55 625 81 20

Inspektor Ochrony Danych:   Katarzyna Jankowska
, e-mail katarzyna.jankowska.iod@elblag.eu

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły /przedszkola  realizacja obowiązku szkolnego/przedszkolnego.

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. .Prezesa Urzędu Ochrony Danych , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego j/

Niniejsza klauzula została zamieszczona:

1)       Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

2)       Na stronie internetowej przedszkola

3)        Na stronie bip

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego