- Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty > Innowacje

Raz dwa trzy, śpiewasz, tańczysz ty


  Program grupowych zajęć logo rytmicznych  „Raz dwa trzy śpiewasz, tańczysz ty” skierowany jest do dzieci 3 i 4 letnich uczęszczających do naszego przedszkola.  Podczas zajęć wykorzystane będą zabawy z  elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych. Mają one na celu  umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci i profilaktykę logopedyczną - rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz  rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej. Podczas zajęć logorytmicznych stosowane będą różnorodne aktywności muzyczno ruchowe oraz ciekawe zabawy, ćwiczenia.
  Głównym celem programu jest umożliwianie dziecku prawidłowego porozumiewania się z otoczeniem.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego