Programy własne - Ja Ty My Przedszkole nr 19 w Elblągu

Przejdź do treści
Programy WłasneTerapia ręki

    Nasze ręce jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialne są w naszym ciele za wiele funkcji więcej...

WSPÓŁPRACA
Cyberiada Biblioteka Elbląska Filia Nr 7
    Systematycznie prowadzona jest współpraca z biblioteką. W ciągu całego roku dzieci będą uczestniczyły w różnorodnych zajęciach organizowanych na terenie nowocześnie urządzonej biblioteki przy ul. Hetmańskiej wg ustalonego harmonogramu i wg potrzeb.
     Pragniemy rozwijać u dzieci zainteresowanie książką, by w przyszłości czytanie stało się ich ogromną przyjemnością i potrzebą. Aby książki były pokarmem nie tylko dla ich intelektu, ale i dla psychiki.

Kuferek Tajemnic
Stanowi uzupełnienie innych programów edukacyjnych więcej...
EDUKACJA REGIONALNA
Poprzez różnorodne metody i formy  dzieci poznają  treści patriotyczne oraz rodzinne. Biorąc udział w uroczystościach i imprezach, wzbogacą wiedzę na temat tradycji: narodowych, rodzinnych oraz przedszkola.
     Realizując program Edukacji Regionalnej dzieci będą poznawać piękno naszego regionu, podejmować działalność na rzecz ochrony środowiska, wzbogacać wiadomości o naszej Ojczyźnie ze szczególnym zwróceniem uwagi na gromadzenie wiadomości nt. Elbląga i jego historii a przez to budzić poczucie przynależności lokalnej i narodowej.
MALI BADACZE
„Mali badacze” to program autorstwa nauczycieli z Przedszkola nr 19 w Elblągu: N. Szymańskiej, K. Sokolnickiej, E. Kruszyńskiej, K. Borejko i M. Zajączkowskiej wiecej...
TERAPIA PIASKOWA
W Przedszkolu nr 19 w Elblągu w ramach terapii ręki prowadzona jest piaskowa terapia polegająca na wykorzystaniu pisaku do rehabilitacji u dzieci z niepełnosprawnością ruchową. W przedszkolu w ramach terapii ręki objęte są dzieci z niepełnosprawnością ruchowa, z Zespołem Downa, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i z MPD.
 Terapia sensoryczna przy użyciu piasku jest źródłem różnorodnych bodźców, jakich możemy dostarczyć receptorom rozmieszczonym na skórze. W warunkach gabinetu z oczywistych względów musimy ograniczyć stymulację do wrażliwych czuciowo obszarów rąk i ewentualnie stóp. Piasek może być wspaniałym nośnikiem bodźców. Jeśli połączymy go z innymi materiałami i przyrządami uzyskamy obszerne spektrum oddziaływań sensorycznych      
 Terapia i zabawa z wykorzystaniem piasku ma również szereg innych możliwości. Ćwiczenie ruchów precyzyjnych dłoni, kreślenie znaków, a co za tym idzie, trening koordynacji wzrokowo-ruchowej to tylko przykładowe zastosowania piasku. Jak zawsze dużo zależy od terapeuty.

Sala Doświadczania Świata
W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu odbywa się terapia polisensoryczna (wielozmysłowa), której głównym celem jest doświadczanie świata wieloma zmysłami oraz odprężenie, relaks, wyciszenie. Gabinet wyposażony jest m.in. w: kulę lustrzaną, kolumnę bulgoczącą, rzutnik światła, kaskadę światłowodową, sprzęt grający, materace, siedziska, piłki.
 Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie. Seans w Sali Doświadczania Świata jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość.
KLUCZ DO UCZENIA SIĘ
Nauczyciele przedszkola nr 19 realizują program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się". Jest on oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. W ramach programu realizowane są moduły: literacki, matematyka, konstrukcje.
 Program "Klucz do uczenia się" oparty na teorii rozwoju poznawczego Lwa Wygostkiego jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ustalona w grudniu 2008 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.tel. 55 625-81-20
ul. Ślusarska 8, Elbląg
ple19@vp.pl
Wróć do spisu treści