- Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty > Programy własne

 Kuferek Tajemnic

      Kuferek Tajemnic stanowi uzupełnienie innych programów edukacyjnych wykorzystywanych bezpośrednio w pracy z dziećmi. Jest to pakiet edukacyjny przeznaczony do pracy z dziećmi 5 i 6 letnimi. Rozwija umiejętności  określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Pozwala nauczycielowi zindywidualizować pracę zarówno w grupach jednorodnych jak i zróżnicowanych wiekowo. Dzięki temu pakietowi uczenie jest efektywniejsze. Dzieci szybciej i lepiej przyswajają wiedzę i umiejętności.

      Przedstawione opowiadania pomagają dzieciom bez lęku spojrzeć na własne problemy. Uczą, jak pomóc sobie samym w trudnych sytuacjach. Pozwalają dzieciom odczarować zdarzenia, poprzez powiązanie przyczyn z ich skutkami. Dzieci pomagając bohaterom, szukając rozwiązań problemów jednocześnie uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach codziennego życia. W ten sposób kształtowane są właściwe postawy społeczne. Zastosowane piktogramy umożliwiają dzieciom rozwijanie takich umiejętności jak czytanie i  pisanie bezliterowe.

      Dzięki praktycznemu włączeniu w proces edukacyjny „Narzędzi TOC", dzieci nie są biernymi odbiorcami - stają się czynnymi współtwórcami. Wychowankowie mają wpływ na przebieg zajęć, działają w praktyczny sposób. Przede wszystkim uczą się jak myśleć. Do pewnych wniosków muszą dochodzić własną drogą. Dzieci uczą się planowania i kierowania własną uwagą, w konsekwencji także zachowaniem. Rozwijają ważne dla życia umiejętności: komunikację, poznanie i samoregulację. Poprzez wykorzystanie narzędzi TOC w sytuacjach życiowych sprawiamy, że dziecko samodzielnie poznaje i przewiduje konsekwencje swojego zachowania. Zastosowane w Kuferku Tajemnic „Narzędzia TOC” to: Gałąź logiczna, Chmurka, Drzewko Ambitnego Celu. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego