Klucz do uczenia się - Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

Klucz do uczenia się

Projekty > Programy własne


 Nauczyciele przedszkola nr 19 realizują program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się". Jest on oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. W ramach programu realizowane są moduły: literacki, matematyka, konstrukcje.

  Program "Klucz do uczenia się" oparty na teorii rozwoju poznawczego Lwa Wygostkiego jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ustalona w grudniu 2008 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego