Innowacje - Ja Ty My Przedszkole nr 19 w Elblągu

Przejdź do treści
Innowacje
Z dniem 01.03.2014r., na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna „Co przygotujemy to ze smakiem zjemy” .Powyższa innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.13/14.Przewidywany czas realizacji – cyklicznie w  każdym roku szkolnym. Innowacja ma na celu wyrabianie postaw prozdrowotnych dzieci oraz ich rodziców.
 
Z dniem 01.09.2015r., na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna współautorstwa dyrektora „Razem w grupie”-model pomocy dla dzieci autystycznych w  rozwijaniu kompetencji społecznych
i intelektualnych” .Powyższa innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji
i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.76/15.Przewidywany czas realizacji – cyklicznie w  każdym roku szkolnym. Innowacja ma na celu włączanie dzieci autystycznych w życie społeczności przedszkolnej.
 
Z dniem 01.09.2015r., na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna „ Raz ,dwa ,trzy, śpiewasz, tańczysz ty” .Powyższa innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.75/15.Przewidywany czas realizacji – cyklicznie w  każdym roku szkolnym. Innowacja dotyczy zajęć logorytmicznych.
 
Z dniem 01.12.2016r., na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zwinne ręce” .Powyższa innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty
w Olsztynie pod numerem I.182/16.Przewidywany czas realizacji – cyklicznie w  każdym roku szkolnym. Innowacja dotyczy terapii ręki.
 
Z dniem innowacja „Przedszkolak w świecie wartości” Jest to innowacja o charakterze pedagogicznym. Obejmuje zasięgiem dzieci 3-6 letnie, które uczęszczają do grupy IV. Zajęcia będą odbywać się w bieżącej pracy przedszkola oraz podczas wspólnych działań
z rodzicami. Innowacja pozostawia nauczycielom swobodę w doborze metod i form dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci, z którymi aktualnie pracują. Nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Dzieci będą potrafiły wskazać znaki miłości w rodzinie, w grupie przedszkolnej, w Ojczyźnie, w otaczającym nas świecie (miłość i dobroć rodziców, przyjaźń i koleżeństwo, piękno świata); dzieci będą potrafiły wskazywać swoje mocne i słabe strony, będą dostrzegały wartość drugiego człowieka. Oddziaływania pedagogiczne na poziomie rodziny i przedszkola zostaną zintegrowane,   a linia postępowania wychowawczego zostanie ujednolicona,nastąpi wzrost doświadczenia nauczycieli w zakresie planowania oraz monitorowania
i ewaluowania efektów pracy.
 
Z dniem 01.10.2020 r. na terenie placówki realizowana jest innowacja „Koduj razem z nami ,baw się robotami”. Jest to innowacja o charakterze pedagogicznym. Obejmuje zasięgiem dzieci 3-7 letnie, uczęszczające do poszczególnych grup. Zajęcia będą odbywać się w bieżącej pracy przedszkola oraz podczas wspólnych działań z rodzicami. Zajęcia z programowania nauczą precyzyjnego myślenia, rozwiną umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów.
Programowanie wiąże się również z bardzo ważnym elementem procesu uczenia się - kontaktami społecznymi dziecka z partnerem edukacyjnym wspierającym jego wysiłki programistyczne- nauczycielem, rówieśnikiem, rodzicem. Rozwija kompetencje cyfrowe wychowanków
 
Z dniem 01.10.2020 r. na terenie placówki realizowana jest innowacja pedagogiczna „Ja to potrafię”. Jest to innowacja o charakterze pedagogicznym. Obejmuje zasięgiem dzieci 3-7 letnie, uczęszczające do grupy III. Zajęcia będą odbywać się w bieżącej pracy przedszkola oraz podczas wspólnych działań z rodzicami. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich dzieci mających trudności z wykonywaniem czynności samoobsługowych oraz tych, które mają niską sprawność manualną, które szybko męczą się podczas, rysowania, robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego.
 
Inicjator realizacji Międzynarodowego Programu Zdrowia Emocjonalnego „Przyjaciele Zippiego”
 
 
Zajęcia z wykorzystaniem metody Kodowanie na dywanie-rozwój  logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej, aktywności z wykorzystaniem maty do kodowania, kolorowych kubków. Dyrektor zadbał o wzbogacenie bazy dydaktycznej w pomoce do zajęć z kodowania na dywanie.
 
 
Do działań innowacyjnych  zalicza się opracowywanie profilu psychoedukacyjnego dziecka z  wykorzystaniem zakupionych przez dyrektora  pomocy  dydaktycznych do testów PEP-R E. Schoplera. Testy przeprowadzają przeszkoleni specjaliści, kwalifikacje w tym zakresie posiada również dyrektor.
 
 
Kampania na rzecz walki z fonoholizmem  przeprowadzona wśród rodziców ,personelu oraz dzieci. Uwrażliwienie na negatywne skutki nadużywania technik cyfrowych. Profilaktyka, przedstawienie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 
 
Angażowanie się na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych, aktywny udział w corocznych obchodach Dni Osób Niepełnosprawnych,Aktywne obchody Dnia Zespołu Downa, Miesiąca Autyzmu, współpraca z ERKON,PSONI, SOSW Nr 2,PPP N r 1,IKS Atak,SPORT.
 
 
 

 


Współpraca z ERKON
Przedszkole od wielu lat współpracuje z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych więcej...
Razem w grupie
Według rodziców i nauczycieli integracja dzieci autystycznych ze zdrowymi przynosi więcej...
CO PRZYGOTUJEMY TO ZE SMAKIEM ZJEMY
Na fali zainteresowania zdrowym stylem życia powstaje więcej...
Raz dwa trzy,
śpiewasz, tańczysz ty
 Program grupowych zajęć logo rytmicznych więcej...
Przyjaciele Zippiego
Jest to międzynarodowy program Partnership for Children więcej...
tel. 55 625-81-20
ul. Ślusarska 8, Elbląg
ple19@vp.pl
Wróć do spisu treści