Gimnastyka korekcyjna - Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

Gimnastyka korekcyjna

Projekty > Zajęcia dodatkowe


Gimnastyka Korekcyjna


  Od września 2015 prowadzę w przedszkolu zajęcia  dodatkowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Ćwiczenia prowadzę w oparciu o program własny „Gimnastyka ważna sprawa”. Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi u których stwierdzono wady postawy lub obniżoną sprawność fizyczną. Moim zdaniem g imnastyka, powinna być dla przedszkolaka przyjemnością i radosną zabawą. Ważne jest to, że dziecko, może razem ze swoimi rówieśnikami, rzucać, biegać, podskakiwać, rywalizować  ale i uczyć się nowych ćwiczeń.

    Najważniejsze założenia programu:

CELE OGÓLNE:

 •  zapobieganie wadom postawy ciała u dzieci.

 •  korygowanie zaburzeń postawy ciała.

 •  przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy .

 •  wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym.

 •  wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.

 •  budowanie poczucia własnej wartości

 •  rozbudzenie zainteresowania aktywnością fizyczną


CELE  SZCZEGÓŁOWE:

 •  kształtowanie nawyków prawidłowej postawy.

 •  wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa.

 •  usunięcie dystonii mięśniowej.

 •  rozciąganie mięśni przykurczonych.

 •  wzmacnianie mięśni osłabionych.

 •  zwiększenie pojemności życiowej płuc.

 •  wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej kręgosłupa

 •  zwiększenie świadomości i wiedzy rodziców, nauczycieli o wadach postawy, ich przyczynach, skutkach i możliwościach leczenia.


METODY  REALIZACJI  PROGRAMU:

 •  metody aktywizujące, np. zabawowa, zabawowo-naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu, ścisła (zadaniowa), programowego usprawniania się (tor przeszkód, obwód stacyjny).

 •  metody utrwalające nawyki, np. ćwiczenia.

 •  metody wpływu sytuacyjnego, np. przydzielanie funkcji i ról, instruowanie.

 •  metody podające, np. pogadanka, rozmowa, opis, opowiadanie.

 •  metody poznawcze, np. obserwacja, pokaz.

 •  metody audiowizualne, np. film, płyta  z muzyką.

nauczyciel prowadzący: Katarzyna Romankiewicz


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego