- Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty > Innowacje


Współpraca z ERKON

  Przedszkole od wielu lat współpracuje z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, której głównym celem jest  wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia. Czyli także w sferze edukacyjnej.
       Rada Miejska w latach 2003-2006 przyjęła do realizacji „Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w Elblągu”, który tworzył Urząd Miasta przy współudziale m.in. ERKON. Natomiast ERKON do prac w poszczególnych obszarach zaprosił zainteresowane organizacje, instytucje, placówki. Przedstawiciel naszego przedszkola brał udział przy tworzeniu programu w obszarze problemowym „Edukacja”. Obecnie realizowany program jest rozpisany na lata 2012-2020 i przedstawiciele przedszkola nadal czynnie uczestniczą w jego aktualizowaniu.

         Najbliższe cele to :
1. Przygotowanie oferty kształcenia dla wszystkich dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Likwidacja barier architektonicznych i wyposazenie plcówek oświatowych z klasami i oddziałami integracyjnymi w sposób odpawiadającypotrzebom nowoczesnej edukacji.
3. Zapewnienie w placówce oświatowej kompleksowej usługi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, obejmującej kształcenie, opiekę i rehabilitację.
4. Wspieranie rodziny w realizacji  zadań związanych  z wychowaniem i edukacją.

      Z całością zadań można zapoznać się  w „Elbląskim programie na rzecz równego statusu osób z niepełnosprawnościami i zapobiegania niepełnosprawnościom na lata 2012-2020” będącego załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 października 2012r.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego