- Ja Ty My

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty > Programy własne


EDUKACJA REGIONALNA


      Poprzez różnorodne metody i formy  dzieci poznają  treści patriotyczne oraz rodzinne. Biorąc udział w uroczystościach i imprezach, wzbogacą wiedzę na temat tradycji: narodowych, rodzinnych oraz przedszkola.
      Realizując program Edukacji Regionalnej dzieci będą poznawać piękno naszego regionu, podejmować działalność na rzecz ochrony środowiska, wzbogacać wiadomości o naszej Ojczyźnie ze szczególnym zwróceniem uwagi na gromadzenie wiadomości nt. Elbląga i jego historii a przez to budzić poczucie przynależności lokalnej i narodowej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego